Nowa baza danych źródłem informacji na temat metod leczenia różnych nowotworów

Baza danych źródłem wiedzy na temat metod leczenia rakaGeny decydują o powstawaniu białka oraz cząsteczki zwanej mikroRNA (miRNA), której zadaniem jest regulacja ekspresji innych genów. Naukowcy często zastanawiają się nad wpływem tej regulacji na rozwój różnego rodzaju chorób. Uzyskanie odpowiedzi na to pytania jest niezwykle istotne. Odpowiednia wiedza pozwoli manipulować poziomami białek, sprzyjających rozwojowi wielu stanów chorobowych, w tym nowotworów.

Prestiżowe czasopismo Nucleic Acids Research (NAR) opublikowało niedawno artykuł opisujący bazę danych zwaną multiMiR, która zawiera wyczerpujące informacje o wspomnianym mikroRNA.

Naukowcy z University of Colorado Cancer Center podkreślają, że baza ta pozwala zidentyfikować wiele powiązań łączących miRNA z rozwojem nowotworów. Baza zawiera także listę leków oraz chorób wywołanych działaniem tej cząsteczki. Może ona być również doskonałym źródłem informacji na temat potencjalnych metod leczenia licznych zaburzeń, z rakiem włącznie. Zbiór obejmuje prawie 50 milionów rekordów i łączy w sobie 14 innych (utworzonych już wcześniej) baz danych. Ponadto multiMiR dostarcza wiedzy na temat badań prowadzonych w przeszłości. Funkcja ta jest dostępna dzięki zastosowaniu języka programowania R służącego do wykonywania obliczeń i analiz statystycznych danych z całego świata. Zasadniczo za pośrednictwem tej wyjątkowej bazy naukowcy mają wgląd do informacji na temat genów, chorób, a także całej gamy leków. Korzystający z zasobu użytkownik może przeprowadzić wyszukiwanie, wprowadzając do wyszukiwarki odpowiednie zapytanie.

Co zawarto w artykule?

Artykuł zamieszczony we wspomnianym czasopiśmie opisuje sposób, w jaki za pomocą bazy możemy dowiedzieć się np., które geny wpływają na rozwój raka płuc czy raka pęcherza moczowego. multiMiR stanowi narzędzie powalające na stawianie trafniejszych diagnoz, a w dalszej perspektywie może pomóc w opracowaniu nowego podejścia do leczenia chorych pacjentów.