Jaką wartość dla sądu ma badanie DNA?

Jaką wartość dla sądu ma badanie DNABadanie genetyczne za każdym razem gwarantuje jednoznaczny rezultat. Z tego powodu sąd uznaje je jako pełnowartościowy dowód, np. w sprawie o ustalenie ojcostwa czy o alimenty. Jeśli chcesz wykorzystać wynik jako dowód rozstrzygający, test powinien być zrealizowany z wykorzystaniem konkretnej formalnej procedury. Rezultat badania prywatnego najczęściej jest dowodem wstępnym.

Pewny dowód – badanie na ojcostwo do celów sądowych

Wynik sądowego testu na ojcostwo ma pełną moc dowodową. To dlatego, że jego realizacja wymaga wykorzystania specjalnej procedury. Na czym ona polega? Przede wszystkim konieczny jest udział matki i potwierdzenie jej macierzyństwa. To pozwala sądowi wykluczenie m.in. podmiany dzieci w szpitalu. Jeśli wykonujesz test prywatny, matka nie musi brać w nim udziału.

Co więcej, próbki do sądowego badania na ojcostwo pobiera się w obecności świadków w placówce. Są to wymazy z policzka bądź krew. Bardzo ważne jest też potwierdzenie tożsamości uczestników testu, żeby sąd miał pewność, że materiał pochodzi od właściwych osób. Przed rozpoczęciem pobierania próbek dorośli okazują więc dokumenty (dowód osobisty albo paszport), a tożsamość dziecka potwierdza się na podstawie skróconego odpisu aktu urodzenia.

Do rezultatu testu do celów sądowych dołącza się także protokół i ekspertyzę eksperta ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa, który ma funkcję biegłego sądowego. Takie badanie możesz zlecić prywatnie albo może zrobić to sąd.

Dowód wstępny – badanie na ojcostwo do celów prywatnych

Chociaż wynik prywatnego badania na ojcostwo jest tak samo pewny jak badania do celów sądowych, w tym przypadku nie wykorzystuje się opisanej wyżej procedury. Jeśli chcesz sprawdzić, jak wygląda przykładowy wynik, możesz poprosić laboratorium o jego przesłanie.

Próbki do takiego testu DNA na ojcostwo możesz pobrać samodzielnie w domu (i mogą to być również mikroślady, np. używana maszynka do golenia) i zrealizować go bez udziału matki. Najczęściej nie sprawdza się też tożsamości uczestników.

To wszystko powoduje, że rezultat prywatnego testu na ojcostwo sąd traktuje najczęściej wyłącznie jako dowód wstępny. Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach wynik może być podstawą wydania wyroku, jednak musi między innymi dojść do zgody obu stron postępowania na takie działanie.

Rate this post