Geny oporne na antybiotyki

geny_antybiotykiProwadzone na ogromną skalę poszukiwania genów oporności na antybiotyki w sekwencjach DNA mikroorganizmów z całego świata ujawniły, że takie właśnie geny posiadają bakterie, które znaleźć można powszechnie w naturze. Nowe odkrycia opublikowane w Cell Press journal Current Biology ukazują w jakiej ilości geny te rzeczywiście występują w środowisku naturalnym.

.

Badacze wykorzystali istniejące już dane…

Naukowcy podkreślają obawy ze strony opieki zdrowotnej związane ze zjawiskiem antybiotykooporności. Powszechnie wiadomo, że środowisko naturalne jest siedliskiem różnych szczepów bakterii opornych na działanie antybiotyków, jednakże w dalszym ciągu nie udało się dokładnie ustalić jaki jest rozmiar tego zjawiska.

Badacze wykorzystali dane uzyskane dzięki zastosowaniu Sekwencjonowania Nowej Generacji, dostępne w większości publicznych repozytoriów. Zawierały one informacje o genach oporności na antybiotyki znalezionych w organizmach zainfekowanych patogenami pacjentów. Strategia jaką przyjęli badacze była dość prosta i polegała na zebraniu istniejących już danych, doprecyzowaniu ich oraz połączeniu w całość.

Naukowcy mieli nadzieję, że w ten sposób uda im się odpowiedzieć na pytanie o częstotliwość występowania odporności na antybiotyki w środowisku. Analiza dostępnych informacji wykryła obecność genów oporności we wszystkich 71 badanych środowiskach, w tym w glebie, oceanach, a nawet ludzkich odchodach. Z pobranych próbek wynikało, że najwięcej genów oporności znaleziono w glebie. Z kolei najwięcej ich wspólnych rodzajów wykryto w genach oporności na takie antybiotyki, jak wankomycyna, tetracyklina i antybiotyki beta-laktamowe, które stosuje się w leczeniu ludzi oraz w weterynarii.

Jak podkreślają naukowcy, współczesne technologie nie są jeszcze w stanie wychwycić całej różnorodności środowiska, przez co obraz zachodzących w nim procesów wciąż jest niepełny. Ustalenia ekspertów powinny stanowić odpowiedź na problem antybiotykooporności. Być może w przyszłości większość stosowanych w medycynie leków będzie można uzyskać z mikroorganizmów glebowych, takich jak bakterie czy grzyby. Nowa wiedza na temat oporności na antybiotyki może być pomocna w produkcji bardziej zróżnicowanych, a w tym skuteczniejszych leków.

Rate this post