Badanie DNA na pokrewieństwo – kiedy się je wykonuje?

badanie dna na pokrewieństwo kiedy się je wykonujeBadania DNA nie służą wyłącznie potwierdzaniu lub wykluczaniu ojcostwa. Pod tym pojęciem kryją się również testy, których zadaniem będzie weryfikacja biologicznych więzi pomiędzy innymi członkami rodziny. Metod pozwalających na określenie pokrewieństwa jest kilka. Wszystkie łączy jedno. Polegają na analizie materiału genetycznego osób, które są ze sobą teoretycznie spokrewnione.

 

Wśród technik wykorzystywanych podczas tego rodzaju badań wymienia się:

Analizę chromosomów płci

  • Chromosomu Y (ChY)

badania dna na pokrewieństwo kiedy się je wykonujeChromosom Y to jeden z dwóch chromosomów płciowych człowieka. Dziedziczony z pokolenia na pokolenie wyłącznie przez osobniki płci męskiej, występuje zasadniczo w identycznej postaci. Analiza chromosomu Y pozwala na ustalenie pokrewieństwa w prostej linii męskiej. Dzięki niej można potwierdzić lub wykluczyć istnienie biologicznych więzów między: potencjalnymi braćmi (pod kątem posiadania wspólnego ojca), dziadkiem a wnukiem, wujkiem a brataniem. Metoda znajduje zastosowaniem m.in. w przypadku śmierci domniemanego ojca.

  • Chromosomu X (ChX)

Chromosom X jest dziedziczony po matce przez potomstwo bez względu na płeć oraz przez córki po biologicznym ojcu. Za pomocą tej metody można sprawdzić:

– Czy dwie potencjalne siostry mają tego samego ojca, zakładając jednocześnie, że posiadają dwie różne matki.
– Czy dwie potencjalne siostry mają tego samego ojca, zakładając, że posiadają wspólną matkę. Zaistnienie takiej sytuacji wymaga włączenia próbek pochodzących również od matki.

Badanie mitochondrialnego DNA (mtDNA)

Analiza mtDNA służy do badania prostej linii matczynej. Matka przekazuje go wszystkim swoim dzieciom bez względu na ich płeć. Za pomocą tej metody sprawdza się np. czy badane osoby mają tę samą matkę. Pośrednio pozwala również na ustalenie macierzyństwa – np. poprzez zbadanie babci w stosunku do wnuczki, czy cioci w stosunku do siostrzenicy/ siostrzeńca.

Analizę statystyczną

Analizę statystyczną wykonuje się w sytuacji, gdy nie można przeprowadzić żadnej z wyżej omówionych. Do jej wykonania niezbędne jest ustalenie profili genetycznych wszystkich uczestników testu. Po ich otrzymaniu przeprowadza się zaawansowaną analizę statystyczną, pozwalającą na określenie prawdopodobieństwa ich biologicznego pokrewieństwa.

 

.